przejdź na stronę główną
zobacz nasz profil na facebook'uwejdź na stronę Gminy Kaczory
czynna codziennie od 9.00 do 21.00

REGULAMINY

Regulamin dla grup

Regulamin korzystania z Pływalnii RELAKS przez grupy zorganizowane

Opiekun (wychowawca, instruktor) grupy zobowiązany jest do:
1. Zapoznania uczestników kąpieli z postanowieniami regulaminu pływalni i niniejszego regulaminu oraz czuwania nad jego przestrzeganiem.
2. Prowadzenia zajęć z grupą nie przekraczającą 15 osób na 1 instruktora.
3. Instruktorzy, wychowawcy prowadzący zajęcia mają obowiązek noszenia stroju sportowego – kąpielowego (krótkie spodenki – koszulka).
4. Pobrania z kasy identyfikatorów dla wszystkich uczestników grupy, przeliczenia ich a po zakończeniu zajęć zwróceniu w takiej samej ilości do kasy.
5. Sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników grupy na terenie całego obiektu, zarówno w szatniach jak i w holu oraz na terenie niecek basenowych.
6. Dopilnowania aby wszyscy uczestnicy grupy przed wejściem do basenu umyli ciało pod prysznicem.
7. Przeprowadzenia grupy z szatni na teren niecki, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia obecności przeliczenia grupy i poinformowanie ratownika o jej przybyciu i stanie liczebnym.
8. Prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką.
9. Odłożenia na miejsce przyborów do pływania wykorzystywanych w trakcie prowadzonych zajęć.
10. Zorganizowanie po zakończeniu zajęć zbiórki, sprawdzenia obecności i poinformowania ratownika o opuszczeniu terenu niecki przez grupę.
11. Wszystkie uwagi odnośnie regulaminu pływalni proszę kierować do Kierownika.
12. Regulamin Pływalni Relaks obowiązuje od dnia 10.10.2013 r.sprawdź rezerwacje (plik PDF)

zobacz mapę dojazdu


nasi partnerzy: